เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ลงทะเบียนรายวิชา AN 1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ บูรณาการรายวิชา AN1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ณ วัดบางกุ้ง และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อต้องการให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชา AN1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ จากการศึกษาและเยี่ยมชมวัดบางกุ้งมาประยุกต์เข้ากับบทเรียนในหัวข้อคำศัพท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ระบบโครงสร้างกระดูกและข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ท่าทางของรูปปั้นแม่ไม้มวยไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้การที่ได้เข้าเยี่ยมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีจะทำให้นักศึกษาได้แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านอาชีพของตนต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงด้านการเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *